חינוך חברתי ערכי

תוכנית החינוך החברתי נפרשת על פני ארבע שנים ולה שלושה דגשים

· חינוך לפיקוד ולמנהיגות
· חינוך לערכים ולכישורי חיים
· חינוך לאהבת הים

 

החינוך לפיקוד ולמנהיגות

 

הנדבך הראשון, "כיצד להיות מונהג", נבנה במחלקה א' וכולל מגוון פעולות בבית הספר ומחוצה לו להבנה ולהפנמה של חשיבות הציות ומשמעותו, דרך הביקורת והמחאה הראויה, היחס לבעלי תפקידים ואנשי סגל ולימוד תקנון הקדט.

 

הנדבך השני הוא "הזכות להנהיג", במסגרתו מבררים הקדטים של מחלקה ב' את ערכיהם מול ערכי החברה כמפקדים לעתיד ויוצאים למסעות וסיורים לימודיים בעקבות לוחמים ומנהיגים מתולדות היישוב, המחתרות והמדינה.

במחלקה ג' מכינים את התלמידים לקראת נטילת תפקידים פיקודיים בבית הספר, הן במפקדת הקדטים והן במועצת הקדטים. הדגש מושם על סגנונות מנהיגות ואחריות המפקד. גולת הכותרת של החינוך לפיקוד במחלקה זו הוא קורס בעלי תפקידים, הנערך בחופשת הקיץ ובו משתתפת קבוצה נבחרת של קדטים, המועמדים למלא תפקידים פיקודיים בהיותם במחלקה ד'. במהלך הקורס יוצאים הקדטים לגיחת לילה, עוברים פעילות בנושא מנהיגות בפארק גורן ובצריף הסירות, מתמודדים עם הדילמות של קדט ראשון ולומדים כיצד להכין ולארגן פעילות חברתית.

 

תלמידי מחלקה ד' משתתפים בסדרת פעולות שמטרתן הכנה "לקראת גיוס", העוסקות בקוד האתי של צה"ל ובמשמעותה של פקודה בלתי חוקית בעליל, אליהן נוספות הרצאות מפי קצינים מחיל הים.

 

הפנימייה כסביבה מחנכת לפיקוד ולמנהיגות

בית ספרנו נבדל מבתי ספר תיכוניים אחרים לא רק בנושאי הלימוד הימיים, אלא גם בהתנסות בפיקוד כדרך עיקרית לחינוך תלמידיו. כל תלמידי בית הספר לומדים במסגרת פנימייה, שאורחות החיים בה מכוונים לטיפוח תכונות האופי ודפוסי ההתנהגות להם יידרשו בבואם להנהיג אחרים. מראשית צעדיהם בבית הספר ועד סיום לימודיהם מתנסים הקדטים הלכה למעשה במילוי שרשרת תפקידים פיקודיים בפנימייה, בשיעורי השיט ובהפלגות.

 

מגוון התפקידים הפיקודיים והתורנויות נותן בידי הקדטים והקדטיות הזדמנויות רבות להתנסות בפיקוד ובניהול והם רוכשים בדרך הלימוד והחוויה האישית לא רק טכניקות של ניהול וארגון יעילים, אלא בעיקר תכונות כמו דוגמה אישית, דבקות במשימה, שיקול דעת, סובלנות והתחשבות בזולת, עבודת צוות, דיוק וקפדנות ועוד.

תפקידי שירות ותורנויות

 

חלק בלתי נפרד מהחינוך לפיקוד הוא תפקידי השירות והתורנויות שממלאים הקדטים מיומם הראשון בביה"ס ועד העפת הקסקטים במסדר הסיום. ניקיון חדרי המגורים, השירותים, כיתות הלימוד, המועדונים והחצרות מסור כולו לידי הקדטים ולאחריותם. התורנים מתמנים לתפקידם על ידי המשיט לתורנות של שבוע ימים ומבצעים אותה בהשגחת קדטים אחראים בוגרים מהם.

 

החינוך לערכים ולכישורי חיים

 

תכנית החינוך לערכים ולכישורי חיים כוללת הרצאות והפעלות למניעת עישון, שימוש בסמים ושתיית אלכוהול ובנוסף לה פעולות בנושאי דמוקרטיה, חינוך מיני, תזונה נכונה ונהיגה נכונה. במהלך השנה כל מחלקה יוצאת לשלושה ימי לימודי חווייתיים בטבע לנחלי הגליל, אלה ומסעותיהם השנתיים לכרמל, לגליל ולגולן, מסע ישראלי ולאילת, מקרבים את הקדטים איש לרעהו ומעמיקים את ידיעותיהם ואהבתם לארץ ישראל.

חלק חשוב בתוכנית זו נועד לחזק את הזהות הישראלית והיהודית של הקדטים. פעילות בית ספרית בנושא זה נערכת לקראת חגי ישראל וימי זיכרון והיא כוללת בין היתר השתתפות בטקס נעילת יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקיבוץ לוחמי הגטאות, ערב שירי לוחמים, טקס ועצרת יום הזיכרון לחללי ביה"ס וטקס זיכרון לכ"ג יורדי הסירה. הקדטים נוטלים חלק במשט "דקר", אשר טקס הסיום שלו מתקיים בבית הספר, דבר המזמן הרצאות ונושאים בנושא שייטת הצוללות.

 

בבית הספר מתקיימת גם פעילות בתחום ההתנדבותי. מעבר להשתתפות בפעולות התרמה ביוזמת עיריית עכו, פעילים הקדטים במועדוניות, במד"א ובחלוקת מזון לנצרכים, כל זאת במסגרת המחויבות האישית.

 

החינוך לאהבת הים

 

החינוך לאהבת הים מתבצע לא רק בשיעורי הימאות ובהפלגות, אלא גם בביקורים באניות, בחתירות בוקר, בפעילות הימית בשבתות הפעילות, בשייט בזמן חופשי (שב"ח), ביום הספורט הימי ובפעילות המאתגרת של אות הכושר הימי.

 

בראש חברת הקדטים עומד יו"ר מועצת הקדטים (תפקיד מקביל ליו"ר מועצת תלמידים בבית ספר רגיל), אשר הינו תלמיד כיתה י"ב ועוזרו, וממלא מקומו הוא הסגן. היו"ר מתמנה לתפקיד על ידי הקדטים לכהונה של שנת לימודים. תפקיד היו"ר הנו לדאוג לרווחת הקדטים.

 

הובלת המועצה, על כל וועדותיה, הנה תפקיד כבד משקל בעל אחריות רבה הדורשת מהיו"ר לפתח יכולות ומיומנויות המביאות את המועצה לכדי שיתוף פעולה מתוך רצון לקדם ולפתח את חיי החברה בבית הספר. הקושי במילוי תפקיד היו"ר הוא לקדם ולפתח תחומים בבית הספר מול הסגל וההנהלה ומשימה זו של ניהול שיח תמידי עם מועצת הקדטים מחד ועם הסגל וההנהלה מאידך אינה קלה כלל ועיקר.

דילוג לתוכן