אייקון_ליד_כותרתעמותת הבוגריםשל ביה"ס הימי לפיקוד ומנהיגות - קציני ים עכו  

מטרות העמותה:

 

המטרה הבסיסית של העמותה היא לייצר סולידריות נמשכת בין בוגרי הימי ובוגרי/ות קציניים לדורותיהם
בינם לבין עצמם ובינם לבין ביה"ס במתכונתו הנוכחיתבינם לבין כל מי שעבר בין כתליו כתלמיד או כחברסגל
שימור ערכי החברות וערכי המנהיגות שנוצקו בקרב הבוגרים בשנות הכשרתם והתבגרותם הם יעדיה 
העיקריים של העמותה.  

יעדים ערכיים נלווים של העמותה הם טיפוחה של מסורת ימית וקידומה של מנהיגות ימית עלידי עידוד החינוך 
הימי בישראלוהמרצת השירות בים בחילהים ובצי הסוחרבני משפחות של בוגרים מוזמנים אף הם להצטרף לעמותה
בעמותה מספר חבריכבוד עמם נמנים מפקדי חיל הים בעבר ובהווהמנהלי בית הספרואישי ציבור.

 

חברי וועד העמותה:

 

יו"ר– תא"ל (במיל') רפי אפלבוגר מחזור ז'

מזכיר– סא"ל (במיל') וגנר ראובןבוגר מחזור ט'

גזבר– חסון אביבוגר מחזור לב'

יו"ר ועדת ביקורת– מרדכי מיכאליבוגר מחזור יב'

 

פעילות העמותה:

  • תמיכה בקדטים/יות– מלגות הצטיינותכלכליות.
  • תמיכה בפרויקטים בית ספריים.(יזמים צעיריםFIRSTרובוטיקה תת ימיתתחנה מטאורולוגיתכיסויים לכלי שייט ועוד רבים)
  • תמיכה בהנצחת בוגרי בית הספר בעזרת פינות חמדאתריםועוד.
  • ערב לזכרם– מידי שנה מבוצע ערב לזכר בוגרי ביה"ס שנפטרו בשנה האחרונה.
  • הכוונה וייעוץ לכנסי מחזור בבית הספר. 
  • הפעלת מועדון שייט למען בוגרי ביה"ס.(מבוצע בשבתות)
  • הפעלת קורסי משיט– 30 ,60, 11, 12,13
  • פרויקט ‏"בוגר ‏חונך ‏קדט" – תמיכת בוגר בקדט/ית (חניכה ועזרה להשתלבות והצלחה לקדטים/יות בביה"ס)

אמנה בין ביה״ס לקציני ים לעמותת הבוגרים