פעילות שנתית

 1. הפלגות חד יומיות למחלקה א' בספינות האימונים של בית הספר.
 2. הפלגות לחו"ל מספר יממות לקפריסין ואיי יוון למחלקה ג' בספינות האימונים של בית הספר.
 3. הפלגות חופיות מספר יממות לאורך חופי הארץ לכל מחלקה ב' בספינות האימונים של בית הספר.
 4. שייט בזמן חופשי לאחר שעות הלימודים לאורך כל השנה.
 5. נבחרות שייט ופעילות ימית בשבתות פעילות לאורך כל השנה.
 6. שבתות ימיות יחודיות למגמות השייט.
 7. שיוט אלמוג רגב.
 8. חתירת המפרץ מחלקה ב'.
 9. שיוט אח"י אילת.
 10. שיוט פלצור.
 11. שיוט קוראקין.
 12. סדרת ים 3 ימים בבסיס ח"י אילת למגמות השייט.
 13. קורס הישרדות לפנקס ימאי מחלקה ב'.
 14. שיוט סנוניות מסכם מחלקה ג'.
 15. יום ספורט ימי.
 16. שיוט סנוניות מסכם מחלקה ב'.
 17. שיוט דקר.
 18. משט מאור.
 19. שיוט חומות עכו.
 20. ימי שיא ימיים למחלקה א'.
 21. שבועיים קורס מפקדים בחופש הגדול.
דילוג לתוכן