אייקון_ליד_כותרתלזכרם 

יזכור אלהים נשמות בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל וכל יורדי הימים ולוחמי המחתרת וחטיבות הלוחמים במערכות העם, אשר חרפו נפשם למות על קדושת השם, העם והארץ, ונפלו כגיבורים במלחמת השחרור, במערכת סיני, במלחמת ששת הימים, בפעולות הגנה, תגמול ובטחון ומערכות הים, ואת הקרבנות הטהורים, קדושי מלחמת יום הכיפורים, העקובה מדם ומלחמת שלום הגליל:
 

אורי דוד

אלאור מיכאל

אלמוג זאב

אפרת אריאל

בדולח ישראל

בורובסקי שרגא

בלן דוד

בן בסט יהודה

בריל חננאל

גודל יצחק

מיזן אברהם

מימון בנימין

מרני אהרון

נוי אייל

נחושתן דן

סגל משה

סגל חיים

סושין דב

סלומון עופר

סלוצקר יצחק

גל צבי

גלפמן ראובן

גרינפטר דן

דרוביצקי איגור

דוד אליהו

דויטשר יצחק

הראבן צבי

הרצנשטיין רון

ורטהיים אמון

זכריה שלמה

סמולנסק סער, ראובן

סנפיר ראובן

עוזרוביץ שמואל

עירון פיליפ - הופשטטר אלי

פלוריאן יוסף

פלצור ראובן

קמחי עלי

קרס מתתיהו

רוזנקרנץ יעקב

רוטמן ראובן

חבוט גיא

טאיץ אורי

ישראל אברהם

כהן אלכסנדר

לוי דוד

לוין גרא

מגירא אשר

מיזן אברהם

רוטשטיין עמנואל

שולקיס שרגא

שטרנברג אמנון

שינבוים יריב

שנידמסר יצחק

שניידר ארוין – אלי

שצר רון

זכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גבורי מלחמות ישראל עטורי הנצחון חתומים בלב ישראל לדור ודור.