אייקון_ליד_כותרתמועצת הקדטים 

מועצת הקדטים של בית הספר מורכבת מקדטים נבחרים ממחלקות א'- ד' המרכיבים שבע וועדות שכל מטרתן לקדם את הנעשה בקרב הקדטים בבית הספר. 

המועצה נפגשת אחת לשבוע ורוכשת כלים ומיומנויות אשר יעזרו לה למנף פרויקטים בית – ספריים.

המטרה היא להפוך את המועצה לבעלת דעה בנעשה בבית הספר, לשיפור איכות החיים תוך כדי התנסות בתהליכים מורכבים של קבלת החלטות בנייה וביצוע של פעילות בית ספרית.

את מועצת הקדטים מלווה מורה בתמיכה ובגיבוי תקציבי מול תכנית שנתית עשירה מטעם הפנימייה וביה"ס.