אייקון_ליד_כותרתלוח בחינות 

היות ואנו נמצאים בתקופה בה תאריכי הבחינות משתנים מעת לעת ניתן לפנות בכל שאלה לרכזת הבחינות של בית הספר טלי ארדמן באמצעות: 
04-9851225 / taliardman2@gmail.com
או לחילופין להתעדכן באתר של משרד החינוך. בברכת הצלחה לכל הנבחנים!