לזכרם

יזכור אלהים נשמות בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל וכל יורדי הימים ולוחמי המחתרת וחטיבות הלוחמים במערכות העם, אשר חרפו נפשם למות על קדושת השם, העם והארץ, ונפלו כגיבורים במלחמת השחרור, במערכת סיני, במלחמת ששת הימים, בפעולות הגנה, תגמול ובטחון ומערכות הים, ואת הקרבנות הטהורים, קדושי מלחמת יום הכיפורים, העקובה מדם ומלחמת שלום הגליל:

אורי דוד
מיזן אברהם
אלאור מיכאל
מימון בנימין
אלמוג זאב
מרני אהרון
אפרת אריאל
נוי אייל
בדולח ישראל
נחושתן דן
בורובסקי שרגא
סגל משה
בלן דוד
סגל חיים
בן בסט יהודה
סושין דב
בריל חננאל
סלומון עופר
גודל יצחק
סלוצקר יצחק
גל צבי
סמולנסק סער, ראובן
גלפמן ראובן
סנפיר ראובן
גרינפטר דן
עוזרוביץ שמואל
דרוביצקי איגור
עירון פיליפ - הופשטטר אלי
דוד אליהו
פלוריאן יוסף
דויטשר יצחק
פלצור ראובן
הראבן צבי
קמחי עלי
הרצנשטיין רון
קרס מתתיהו
ורטהיים אמון
רוזנקרנץ יעקב
זכריה שלמה
רוטמן ראובן
חבוט גיא
רוטשטיין עמנואל
טאיץ אורי
שולקיס שרגא
ישראל אברהם
שטרנברג אמנון
כהן אלכסנדר
שינבוים יריב
לוי דוד
שנידמסר יצחק
לוין גרא
שניידר ארוין – אלי
מגירא אשר
שצר רון
מיזן אברהם

זכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גבורי מלחמות ישראל עטורי הנצחון חתומים בלב ישראל לדור ודור.

דילוג לתוכן